Distribution of Books and Resources

Dear Parent(s)/Guardian(s),

We hope that you and your family are well during these difficult times. As always, the school is here to support where possible and are available on tullowgns.ias@eircom.net. We will be opening the school yard on Tuesday, 2nd June to allow you to collect your daughter(s) materials (books, resources etc).

To ensure your safety and to comply with government regulations, you will need to read this letter very carefully as you will need to follow the guidance given around collection on the allocated day for your daughter(s) class.

STEP 1: Locate the date and time when books will be available for your daughter(s) class from the list below.

Collection Day Time: 10am Time: 12noon Time: 2pm
Tuesday 2nd June 6th ( Mr. O’Flaherty) 5th(Ms. Madden) 4th (Ms. Dillon)
Wednesday 3rd June 3rd(Ms. Brooks) 2nd Room 1(Ms. O’Reilly) 2nd Room 2 (Ms. Kennedy)
Thursday 4th June 1st( Ms. Byrne) Senior Infants Room 4 (Ms. Hennessy) Senior Infants Room 5 ( Ms. Wall)
Friday 5th June Junior Infants (Ms. Ryan)

If you have more than one daughter in the school, books will be provided to you as a family for the most senior child.

E,g If you have a daughter in 4th class, 2nd class and Junior Infants, all books will be given to you on Tuesday, 2nd June at 2pm.

STEP 2: Arriving at School

Whether you are travelling to school on foot, by car or otherwise, it is important to ensure you follow these directions in order to reduce risk and comply with government regulations.

 1. Only arrive at the school at your designated time for your daughters class.
 2. Where possible, please come to the school alone. If this is not possible, please leave children in the car. (If on foot, your child must stay with you at all times, there is no access to the buildings.)
 3. If driving, park in a suitable location near the school e.g Church Car Park. Do not park at the front of the school.

There will be staff around the site to help with movement but please make sure that you uphold social distancing rules. Please do not approach staff unless you require help with movement (and please don’t be offended as we are simply trying to keep us all safe!). 

STEP 3: Collecting Books and resources

When you reach the main gate, you will be directed to the right and asked to walk up the ramp (alongside the Orchard). You will be met by a staff member who will bring you to the collection point in the playground.

 1. If there is somebody at the collection point, please stand in the queue and wait until the person ahead of you has moved away. The ground will be clearly marked for safe distancing.
 2. The table will have hand sanitiser for you to use if you wish.

STEP 4: Exit the Building

To ensure your safety, we are operating a one-way system so everyone will have to leave by exiting the playground and walking down the steps (at reception area).

 1. Please ensure that you do not try and leave the same way you came in. We are relying on your cooperation for this so please ensure that you help us out by following directions.
 2. Please return to your home as soon as possible to avoid meeting others on the way.

We understand this is a difficult time for everyone and we appreciate that this experience is not exactly how we would love to be able to do things. Unfortunately, we have to reduce the risk of physical contact so it is likely you may not speak to anyone while you are here. It’s taken immense effort to try and safely coordinate over 260 pupils resources for collection.

Remember, if you have more than one daughter you do not need to come to the school for separate collections. All books etc. for your family will be given when you come to collect your oldest daughter’s belongings. If for any reason you cannot come to the school at the allocated time please email tullowgns.ias@eircom.net and we will try to facilitate you. A text reminder will be sent to you alongside this notice along with an update on the date of collection.

The resources will be in a plastic bag which we advise you do not open for at least 2 days. In the event of poor weather, books will be distributed in the hall. Please follow the advice of staff in the event of this occurring on the day.

As always, I thank you for all your support at this time. I will keep you updated as things develop.

Is mise le meas,

Ms. Coen.

tullowgns.ias@eircom.net

Stacked Closed Books Side View Icon Cartoon Isolated Vector ...

Cien. vecāki/aizbildņi,

Mēs ceram, ka Jūsu ģimenei šajā pārbaudījumu pilnajā laikā klājas labi. Kā vienmēr iespēju robežās skolas atbalsts ir pieejams, elektroniskai saziņai e-pasts: tullowgns.ias@eircom.net.

Skola tiks atvērta no otrdienas, 2. jūnija, lai Jūs varētu saņemt Jūsu bērna mācību materiālus (grāmatas, palīgmateriālus u.c.).

Lai ievērotu drošību saskaņā ar valdības noteikumiem Jums šī vēstule ir jāizlasa ļoti rūpīgi, jo jums būs jāievēro norādijumi jūsu bērna klases mācību materiālu saņemšanai jums norādītajā laikā.

Pirmkārt: sarakstā zemāk ievērojiet dienu un laiku, kad Jūsu meitas klases mācību materiāli būs pieejami.

Diena
Time: 10am Time: 12noon Time: 2pm
Otrdiena 2. jūnijs 6. klase ( Mr. O’Flaherty) 5. klase (Ms. Madden) 4. klase (Ms. Dillon)
Trešdiena 3. jūnijs 3. klase (Ms. Brooks) 2. klase, telpa 1 (Ms. O’Reilly) 2. klase, telpa 2 (Ms. Kennedy)
Ceturtdiena 4. jūnijs 1. klase ( Ms. Byrne) Vecākā sagatavošanas klase, telpa 4 (Ms. Hennessy) Vecākā sagatavošanas klase, telpa  5 ( Ms. Wall)
Piektdiena 5. jūnijs Jaunākā sagatavošanas klase (Ms. Ryan)

Ja Jums ir vairāk kā viena meita, kura apmeklē skolu, grāmatas tiks izsniegtas kopā uz ģimeni kad izņemsiet vecākā bērna mācību materiālus.

Piemēram, ja Jums ir meita 4. klasē, 2. klasē un jaunākajā sagatavošanas klasē, tad visas grāmatas tiks izsniegtas otrdien, 2. jūnijā 14.00.

Otrkārt: Ierodoties skolā

Lai vai kā Jūs ieradīsities skolā, ar mašīnu vai ar kājm, svarīgi, lai samazinātu risku un rīkotos saskaņā ar valdības noteikumiem Jums jāseko šiem norādijumiem.

 1. Skolā atļauts ierasties tikai jūsu meitas klasei norādītajā laikā.
 2. Ja iespējams, uz skolu nāciet pa vienam. Ja tas nav iespējams, lūdzu, atstājiet bērnus mašīnā. (Ja nāciet ar kājām, jūsu bērnam visu laiku jāpaliek Jums blakus, pieeja telpām nebūs.)
 3. Ja brauciet, lūdzu, atstājiet automašīnu piemērotā vietā netālu no skolas, piemēram, baznīcas autostāvvietā.

Skolas personāls palīdzēs organizēt pārvietošanās kārtību, bet lūdzu ievērojiet sociālās distancēšanās noteikumus. Lūdzu, neejiet klāt skolas personālam, izņemot gadījumu ja nepieciešama palīdzība ar pārvietošanās kārtību (un lūdzu neapvainojaties, jo mēs vienkārši censamies ievērot drošību!).

Treškārt: Saņemot grāmatas un materiālus

Sasniedzot skolas vārtus Jums tiks norādīts doties pa apvedceliņu uz augšu. Tur Jūs satiksiet skolas personālu, kas Jūs pavadīs līdz grāmatu saņemšanas punktam pagalmā.

 1. Ja kāds jau atrodas grāmatu saņemšanas punktā, lūdzu stāviet rindā un gaidiet kamēr vieta ir brīva. Uz zemes būs skaidri iezīmētas drošas sociālās distancēšanās atstarpes.
 2. Uz galda būs pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis.

Ceturtkārt: Atstājot teritoriju

Lai nodrošinātu Jūsu drošību mēs izmantosim viena virziena kustības principu, tāpēc ikviens dosies prom dodoties lejā pa kāpnēm.

 1. Ievērojiet, ka Jūs ieradīsities pa avedceliņu un dosities prom izmantojot kāpnes. Mēs ceram uz Jūsu sadarbību un norādijumu ievērošanu.
 2. Lūdzu atgriezieties mājās pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos satikt citus vecākus drošības nolūku dēļ.

Mēs saprotam, ka šis ir grūts laiks ikvienam un šiš noteikti nav veids kā mēs vēlētos lietas risināt, bet diemžēl mums ir jānovērš fiziskās saskarsmes risks, tādēl ņemiet vērā ka ļoti iespejams, ka Jūs atrodoties skolas teritorijā ar nevienu nesarunāsities. Lielas pūles ir ieguldītas, lai koordinētu vairāk kā 260 skolēnu materiālu drošu izsniegšanu.

Atceraties, ja Jums skolā ir vairāk kā viena meita Jums nav jānāk uz skolu vairākas reizes. Visas grāmatas jūsu ģimenei tiks izsniegtas, kad jūs ieradīsities saņemt vecākā bērna grāmatas un materiālus. Ja kāda iemesla dēļ Jūs nevariet ierasties jums norādītajā laikā lūdzu rasktiet mums uz tullowgns.ias@eircom.net un mēs mēģināsim rast risinājumu. Vecākiem tiks izsūtīta arī atgādinoša īsziņu par noteikto grāmatu saņemšanas dienu un laiku.

Mācību materiāli būs ielikti plastmasas maisā un mēs iesakam to neatvērt vismaz divas dienas. Sliktu laika apstākļu gadījumā grāmatas tiks izsniegtas zālē. Lūdzu sekojiet skolas personāla norādijumiem konkrētajā dienā, ja grāmatas tiks izsniegtas zālē.

Kā vienmēr es pateicos par Jūsu atbalstu un tiklīdz būs iespejams es Jūs informēšu par turpmāko situacijas attīstību.

Ar cieņu,

Ms. Coen.

tullowgns.ias@eircom.net

2 thoughts on “Distribution of Books and Resources

  • Hi Jackie, thanks for your message.
   Yes, any photos that were delivered to the school will be included in the packs for collection.
   Regards,
   Ms. Coen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *